Hr­vat­ska ve­če­ras pro­tiv Grč­ke u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

Od­boj­ka­ši­ce Hr­vat­ske ve­če­ras u dvo­ra­ni Grad­ski vrt u Osi­je­ku (20 sa­ti) igra­ju pro­tiv Grč­ke u 2. ko­lu kva­li­fi­ka­cij­ske sku­pi­ne za odlazak na Svjet­sko pr­vens­tvo. Grč­ka je tek jed­nom igra­la na ve­li­kom na­tje­ca­nju – 2001. na EP-u bi­la je po­s­ljed­nja, na 12. mjes­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.