Vi­ce­vi

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava & Vrijeme -

Pi­ja­nog be­ća­ra pra­te tam­bu­ra­ši ku­ći iz bir­ti­je. Gle­da to sve­će­nik pa mu ka­že: - E ne­sre­ćo jed­na, zar tak­vi da te pra­te? - Bo­lje oni ne­go ti! ... Na se­ma­fo­ru pla­vu­ša uda­ri auto is­pred se­be. Lju­ti­ti vo­zač iz­a­đe van i kre­ne ga­la­mi­ti na nju. - Je­si li ti nor­mal­na? Je­si li ti uop­će po­la­ga­la vo­zač­ki? - Je­sam, si­gur­no vi­še pu­ta ne­go ti! - po­nos­no će pla­vu­ša.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.