Zvjez­da­ne sta­ze

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Ne­sre­ća u cr­vo­to­či­ni od­ba­ci Ki­ru i Ba­shi­ra u pa­ra­lel­ni sve­mir u ko­je­mu je Ba­jor ti­ran­ska si­la, a lju­di su ro­bo­vi. Mo­že li Ki­ra spri­je­či­ti svo­ju okrut­nu dvoj­ni­cu da ubi­je Ba­shi­ra?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.