Ri­ječ­ki mu­zej po­vu­kao mi­li­jun eura iz fon­do­va

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - (h)

Pri­ro­dos­lov­nom mu­ze­ju Ri­je­ka odo­bre­na su za fi­nan­ci­ra­nje iz europ­skih fon­do­va če­ti­ri pro­jek­t­na pri­jed­lo­ga, u ko­ji­ma se tom mu­ze­ju kao pro­jek­t­nom part­ne­ru omo­gu­ću­je su­fi­nan­ci­ra­nje s ukup­no 7,7 mi­li­ju­na ku­na, po­t­vr­dio je mu­zej.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.