5,6 mi­li­ju­na eura - pro­sječ­na je go­diš­nja pla­ća igra­ča Re­ala, a 2,7 mi­li­ju­na eura igra­ča Ju­ven­tu­sa

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

2

pu­ta u fi­na­li­ma LP-a go­lo­ve su za­bi­ja­li Ra­mos i Ro­nal­do, a sa­da mo­gu pos­ta­ti pr­vi ko­ji­ma je to us­pje­lo tri pu­ta

100.

nas­tup u Li­gi pr­va­ka upi­sat će Da­ni Al­ves (Ju­ve) ako za­igra u su­bo­tu, a pos­tat će 31. igrač u po­vi­jes­ti ko­jem je to us­pje­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.