Pro­da­je se ples­ni po­dij iz Groz­ni­ce su­bot­nje ve­če­ri

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Ples­ni po­dij iz fil­ma “Groz­ni­ca su­bot­nje ve­če­ri”, na ko­jem je John Tra­vol­ta po­ka­zao svo­je ples­no umi­je­će, na­ći će se na draž­bi kra­jem mje­se­ca, obja­vi­la je auk­cij­ska ku­ća Pro­fi­les in His­tory. Ci­je­na – mi­li­jun i pol do­la­ra. Er­ste stam­be­ni Kre­dit s ko­jim se da ži­vje­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.