Ko­ralj­ne gre­be­ne ne­mo­gu­će je ob­no­vi­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Svjet­ski ko­ralj­ni gre­be­ni ne mo­gu se vra­ti­ti u pr­vo­bit­no sta­nje pa bi se tre­ba­lo usre­do­to­či­ti na za­us­tav­lja­nje pro­pa­da­nja uz­ro­ko­va­nog glo­bal­nim za­top­lje­njem, obja­vi­li su aus­tral­ski znans­tve­ni­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.