2 Ca­sso­eula ili milanski lo­nac

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja&pića -

Sku­haj­te 1 svinj­sku no­ži­cu za­jed­no s ½ kg ma­njih svinj­skih ko­tle­ta, mo­že i ko­lje­ni­ca, par svinj­skih ko­ži­ca i 2 svinj­ske ko­ba­si­ce za ku­ha­nje. Kad je me­so ku­ha­no, od­lij­te po­lo­vi­cu ju­he i na­do­pu­ni­te s is­to to­li­ko vo­de, u ko­ju uba­ci­te ½ kg gla­va­tog ku­pu­sa, ½ kg ke­lja, 1 ma­nji ko­ri­jen ce­le­ra, sve re­za­no na če­t­vr­ti­ne, te 1 ka­pu­lu. Ku­haj­te dok po­vr­će ne omek­ša, a ta­da po­mi­je­šaj­te s ku­ha­nim su­him me­som ko­je ste iz­re­za­li na ko­ma­de i za­či­ni­te lo­nac s 3 klin­či­ća i sječ­kom od 4 sjec­ka­na rež­nja češ­nja­ka i 1 dl mlje­ve­nih po­mi­do­ra ili raj­či­ca, uguš­će­nih na 1 dl mas­li­no­va ulja. Po­pa­pri­te i pus­ti­te da za­jed­no pro­vri­je. Ne­ka je­lo ma­lo dah­ne pri­je slu­že­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.