Brad Pitt bri­ne se o dje­ci po­koj­nog Chri­sa Cor­nel­la

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (jb)

Glu­mac Brad Pitt bri­ne se od dje­ci pri­ja­te­lja, po­koj­nog glaz­be­ni­ka Chri­sa Cor­nel­la, ko­ji se pri­je dva tjed­na objesio u ho­te­lu. Nje­go­ve kćer To­ni (13) i si­na Chris­top­he­ra (12) odveo je u za­bav­ni park Har­ry Pot­ter Wor­ld da ma­lo za­bo­ra­ve tra­ge­di­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.