Si­laj i Mi­kić že­le na tron u Su­tin­skim vre­li­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

U dvo­ra­ni Su­tin­ska vre­la da­nas će se odr­ža­ti Eu­rop­sko pr­vens­tvo u akro­bat­skom rock’n’rol­lu za mla­đe i sta­ri­je ju­ni­ore, te Svjet­ski kup za se­ni­ore B. Fi­nal­na na­tje­ca­nja po­či­nju u 19 sa­ti, a glav­ni adu­ti hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je su Ana Si­laj i Alen Mi­kić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.