Pro­ljet­ni op­hod lje­lja u Go­raj­ni­ma kraj Đa­ko­va

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Na svet­ko­vi­nu Du­ho­va u Go­raj­ni­ma po­kraj Đa­ko­va odr­žan je tra­di­ci­onal­ni pro­ljet­ni op­hod lje­lja. Taj je sta­ri obi­čaj UNESCO 2007. uvr­stio na lis­tu svjet­ske ne­ma­te­ri­jal­ne kul­tur­ne ba­šti­ne. Lje­lje su op­hod za­po­če­le na mi­si u žup­noj cr­k­vi sv. An­tu­na Pus­ti­nja­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.