2.

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

sa si­rom ili sa­mo pos­nog si­ra. Ti­je­kom da­na u još dva me­đu­obro­ka po­je­dem vo­će. U trud­no­ći pi­jem i do­dat­ke pre­hra­ni kao što su fol­na ki­se­li­na, ome­ga-3, že­lje­zo. U trud­no­ći se po­ka­za­lo neo­p­hod­nim od­ma­ra­ti se. Ako us­pi­jem, oba­vez­no imam po­pod­nev­ni od­mor. Ne­kad sam mo­gla pre­ži­vje­ti dan i sa šest sa­ti sna, sad je oba­vez­no naj­ma­nje osam jer se ti­je­lo pu­no br­že uma­ra.

JURICA GALOIĆ/ PIXSELL

Ne­ve­na Ren­de­li u trud­no­ći ko­žu ču­va pri­rod­nom koz­me­ti­kom Mir­ta s Ma­log Lo­ši­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.