5.

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Ni­sam ni­ka­da bi­la ne­ka ku­ha­ri­ca, ali sam za­to odu­vi­jek gur­man. Dal­ma­tin­ski ko­ri­je­ni kod me­ne vid­lji­vi su i u pre­hra­ni pa je ta­ko ri­ba naj­ma­nje dva pu­ta tjed­no na me­ni­ju. Lju­bi­te­lji­ca sam i ško­lja­ka i ra­ko­va, ali sa­da se u trud­no­ći to­ga ipak ču­vam. Je­dva če­kam kad ću opet mo­ći uži­va­ti u mor­skim de­li­ci­ja­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.