CRVENILO NA RU­KA­MA

Vecernji list - Hrvatska - - Ordinacija.hr -

Imam 22 go­di­ne i pe­di­ker­ka sam. U si­ječ­nju sam po ru­ka­ma po­če­la do­bi­va­ti cr­ve­ni osip ko­ji svr­bi. Ma­za­la sam za­hva­će­na po­dru­čja Be­pan­der­mom i još ne­kom maš­ću te se sve po­vuk­lo. Pri­je ne­ko­li­ko da­na po­ja­vi­lo mi se opet i ja­ko me svr­be ru­ke. Je li ri­ječ o glji­vi­ca­ma?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.