Char­lie She­en vo­li zgod­nu da­di­lju svo­jih bli­za­na­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Scena 35 - (ah)

LOS ANGELES Glu­mac Char­lie She­en (51) po­nov­no je za­ljub­ljen. Nje­go­va je no­va oda­bra­ni­ca 25 go­di­na mla­đa Ju­lia Stam­bler, fo­to­mo­del za bi­ki­ni­je. Ujed­no je i da­di­lja nje­go­vih bli­za­na­ca, Bo­ba i Maxa, ko­ju je an­ga­ži­ra­la nje­go­va biv­ša su­pru­ga Bro­oke Mul­ler. Par je u ve­zi tri mje­se­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.