76

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

zas­tup­ni­ka Mi­ni­mal­na ve­ći­na ko­ja je po­dr­ža­la Jan­dro­ko­vi­ća za še­fa Sa­bo­ra. Me­đu nji­ma vi­še ni­je Ma­rin Ški­bo­la, što zna­či da Plenkoviću tre­ba još jed­na ru­ka – Bru­na Esih ili Ivan Lo­vri­no­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.