Šva­ljek od des­ne ru­ke do lju­te kon­ku­ren­ti­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Kao neo­vis­ne struč­nja­ki­nje, na proš­lim je lo­kal­nim iz­bo­ri­ma Mi­lan Bandić u svo­jem “žen­skom ti­mu” is­tak­nuo Ves­nu Ku­sin i San­dru Šva­ljek. Ku­sin je os­ta­la uza za­gre­bač­kog gra­do­na­čel­ni­ka, a na mjes­to San­dre Šva­ljek vra­ti­la se naj­o­da­ni­ja mu su­rad­ni­ca i za­mje­ni­ca Je­le­na Pa­vi­čićVu­ki­če­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.