SDP po­bi­je­dio u Tro­gi­ru i Plo­ča­ma, pao u Ma­kar­skoj

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sv)

HDZ je iz­gu­bio Tro­gir i Plo­če u ko­rist SDP-a. U Tro­gi­ru je An­te Bi­lić po­bi­je­dio Ivi­cu Ba­ta­ri­nu, a u Plo­ča­ma je Mi­šo Kr­sti­če­vić (na sli­ci) po­bi­je­dio HDZ-ova gra­do­na­čel­ni­ka Kre­ši­mi­ra Ve­ji­ća. Ali, HDZ se re­van­ši­rao u Ma­kar­skoj. Ton­či Bi­lić, do­ne­dav­ni SDPov gra­do­na­čel­nik, iz­gu­bio od HDZ-ov­ca Ju­re Br­ka­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.