Za­bra­na

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

TOMISLAV TOLUŠIĆ: Od su­bo­te je na sna­zi za­bra­na iz­vo­za hras­to­vih tru­pa­ca u idu­će dvi­je go­di­ne da bi se ot­klo­ni­la sva fi­to­sa­ni­tar­na i zdrav­s­tve­na ogra­ni­če­nja

PATRIK MACEK/PIXSELL

mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de na 14. Drv­no­teh­no­lo­škoj kon­fe­ren­ci­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.