Ka­ko suz­bi­ti osje­ćaj muč­ni­ne u vo­zi­lu

Vecernji list - Hrvatska - - Auto -

sje­di­te­ili gle­daj­te­na sre­di­ni­na u pred­nji­mu­da­lje­nu straž­nje toč­ku sje­da­li­mak­lu­pe na ho­ri­zon­tu ne­moj­te gle­da­ju­ći se su­prot­no­vo­zi­ti una­tra­god smje­ra vož­nje iz­bje­ga­vaj­te­vi­de­oiga­ra ti­je­kom či­ta­nje vož­nje knji­ga i igra­nje ne­ka vo­zač vo­zi njež­no iz­bje­ga­va­ju­ći (kad je to mo­gu­će) na­gla ko­če­nja i ubr­za­va­nja te ru­pe na ces­ti po­ma­že od­vra­ća­nje po­zor­nos­ti raz­go­va­raj­te, pje­vaj­te osje­ćaj muč­ni­ne ubla­žit će vo­da i kek­si od đum­bi­ra; tre­ba iz­bje­ga­va­ti ka­vu gla­va mo­ra bi­ti što mir­ni­ja, po­du­pri­te je jas­tu­kom na sje­da­lu sje­di­te us­prav­no; ne­moj­te ni po­ku­ša­va­ti le­ći na sje­da­lo - bit će vam još lo­ši­je, a tak­va je vož­nja i ne­si­gur­na po­mo­ći će cir­ku­la­ci­ja svje­žeg zra­ka kroz put­nič­ku ka­bi­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.