Lu­ka u mom­ča­di se­zo­ne, Man­džin gol naj­ljep­ši

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ue­fa je obja­vi­la 18 igra­ča ko­ji su naš­li mjes­to u naj­bo­ljoj mom­ča­di se­zo­ne, a čak osmo­ri­ca su iz Re­al Ma­dri­da. Me­đu nji­ma je i naš Lu­ka Modrić. Oda­bra­la je Ue­fa i de­set naj­ljep­ših go­lo­va se­zo­ne, a na pr­vom mjes­tu je Man­džu­ki­će­va maj­sto­ri­ja u fi­na­lu LP-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.