Vje­ru­je­te li u kli­mat­ske pro­mje­ne?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

MATO ŠIPUŠ umi­rov­lje­nik

Vje­ru­jem. Osje­ća­ju kroz ci­je­li sus­tav, od bi­lja­ka, ži­vih bi­ća, vo­do­to­ka. U sva­kod­ne­vi­ci se vi­de.

ANDREA HAMULIĆ pro­da­va­či­ca

De­fi­ni­tiv­no. Vje­ru­jem i osje­te se. Ne­ma vi­še onog pri­je­la­za, sad je od­mah skok iz zi­me u lje­to.

VIKTOR MESIĆ eko­no­mist

Vje­ru­jem. Kli­mat­ske su pro­mje­ne vid­lji­ve. Ni­sam struč­njak, ali ih osje­tim kao i svat­ko dru­gi.

LUKA KOPJAR eko­no­mist

Zem­lja je sta­ra mi­li­jar­de go­di­na, a pro­ma­tra se 100 go­di­na. Pre­krat­ko za za­klju­čak o pro­mje­na­ma kli­me. (dp)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.