Štrajk za ve­će pla­će

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

MARIO IVEKOVIĆ: U tvrt­ki Li­pov­lja­ni Lig­num svat­ko mo­ra pr­vo tri go­di­ne ra­di­ti na odre­đe­no. Tra­ži­mo da se taj rok ogra­ni­či na go­di­nu da­na

pred­sjed­nik No­vog sin­di­ka­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.