Tes­li­na e-pu­ni­oni­ca u Vr­gor­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

Tvrt­ka Tes­la otvo­ri­la je ju­čer pu­ni­oni­cu za elek­trič­ne auto­mo­bi­le u Vr­gor­cu, u ko­ju je ulo­že­no 2,5 mi­li­ju­na ku­na. U Vr­gor­cu je ins­ta­li­ran su­per­c­har­ger, uz po­moć ko­je­ga pu­nje­nje tra­je kra­će u od­no­su na ko­nven­ci­onal­ne pu­nja­če.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.