IZVORNOST ULJA S KRKA ZAŠTITILI U EU

Kr­ča­ni na­mje­ra­va­ju za­šti­ti­ti i ov­čji sir te autoh­to­ni je­lov­nik s oto­ka na či­jem su me­ni­ju i šur­li­ce. Go­ran Ma­re­vić je za­maš­njak pro­je­ka­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Zlata Vrijedan -

Na osam­na­est par­ce­la po­sa­đe­no je oko 1000 sta­ba­la mas­li­na ko­je Go­ran obra­đu­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.