6. Sta­la bi ini­ci­ja­ti­va o na­ba­vi voj­ne eska­dri­le

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Sta­la bi ini­ci­ja­ti­va o na­ba­vi no­ve bor­be­ne eska­dri­le zra­ko­plo­va. Pi­ta­nje je i ho­će li bi­ti su­glas­nos­ti da Sa­bor pri­je ras­pu­šta­nja odo­bri ras­po­re­đi­va­nje na­ših voj­nih pos­troj­bi u NATO-ove ope­ra­ci­je u Polj­skoj i Li­tvi te UN-ove ope­ra­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.