4. Us­po­ri­li bi se na­tje­ča­ji za Pe­lje­ški most

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Re­al­no je us­po­ra­va­nje na­tje­ča­ja za grad­nju Pe­lje­škog mos­ta dok se ne ofor­mi no­va Vla­da. Za­us­ta­vi­li bi se i blo­ki­ra­li no­vi na­tje­ča­ji za iz­bor pred­sjed­ni­ka i čla­no­va upra­va dr­žav­nih po­du­ze­ća ko­ji su u ti­je­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.