Do pro­sin­ca go­to­va le­de­na dvo­ra­na Zi­bel

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dp)

Le­de­na dvo­ra­na Zi­bel bit će sa­gra­đe­na do pro­sin­ca ove go­di­ne. Ukup­na ci­je­na le­de­ne dvo­ra­ne je oko 32 mi­li­ju­na ku­na. – Ide te­me­lje­nje i sta­bi­li­za­ci­ja i na­kon to­ga će se iz­di­za­ti če­lič­ne kons­truk­ci­je za bu­du­ći krov – rek­la je gra­do­na­čel­ni­ca Si­ska.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.