360 MI­LI­JAR­DI DOLARA

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

vri­je­dan je ugo­vor ko­ji je sa Sa­udij­skom Ara­bi­jom ne­dav­no pot­pi­sao Do­nald Trump – od to­ga ve­ći dio ide na na­oru­ža­nje Ri­ja­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.