AIR MIKE vs KING JAMES:

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Jor­dan je pos­ti­gao vi­še za ma­nje vre­me­na, ali LeBron du­lje tra­je i pred so­bom ima sa­svim si­gur­no još ne­ko­li­ko sjaj­nih se­zo­na Us­po­red­be ovak­ve vr­ste su ne­za­hval­ne, ali tre­nu­tač­no su nor­mal­na po­ja­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.