78

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

zas­tup­ni­ka No­va Vla­da HDZ-a i HNS-a mo­gla bi ima­ti pot­po­ru 78 ili 79 zas­tup­ni­ka. Ri­ječ je o 56 HDZ-ovih, pet HNS-ovih, mo­žda Sil­va­nu Hre­lji iz HSU-a, osam ma­nji­na­ca, tro­je iz Klu­ba HSLS-a, tro­je iz Klu­ba Mi­la­na Ban­di­ća, ali i HDSSB-ov­cu J. Sa­la­pi­ću, za­tim I. Mi­ši­ću, a u HDZ-u ra­ču­na­ju i na Želj­ka Glas­no­vi­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.