1,5

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

mi­li­ju­na ku­na mo­ra pla­ti­ti kaz­nu tvrt­ka HAC-ONC pre­ma pre­su­di Žu­pa­nij­skog su­da. Obi­te­lji žr­ta­va tra­ge­di­je sut­ki­nja je upu­ti­la da par­ni­ca­ma tra­že od­šte­tu od HAC-ONC-a

Ivo Kla­nac osu­đen je na osam mje­se­ci za­tvo­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.