Koc­ka­ri

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Kon­zer­va­tiv­na stran­ka pos­ta­la je, či­ni se, stran­ka naj­ve­ćih po­li­tič­kih koc­ka­ra. Da­vid Ca­me­ron pro­koc­kao je la­ni svoju vla­da­vi­nu na re­fe­ren­du­mu o Brexi­tu, a The­re­sa May na ovim iz­van­red­nim iz­bo­ri­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.