Tur­ska: Irač­ki Kur­dis­tan ne smi­je bi­ti neo­vi­san

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Tur­ska ko­ja se pro­ti­vi sva­kom obli­ku kur­d­ske ne­za­vis­nos­ti, oci­je­ni­la je ju­čer da je re­fe­ren­dum ko­ji irač­ki Kur­dis­tan 25. ruj­na ka­ni or­ga­ni­zi­ra­ti, “te­ška po­gre­ška”. Tur­ska je u do­brim od­no­si­ma s čel­ni­kom irač­kih Kur­da Ma­su­dom Bar­za­ni­jem.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.