Sje­ver­na Ko­re­ja tvr­di da je is­pa­li­la no­vi tip pro­jek­ti­la

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Sje­ver­na Ko­re­ja je u četvrtak us­pješ­no is­pa­li­la no­vi tip pro­jek­ti­la zem­lja-mo­re, obja­vi­la je ju­čer ta­moš­nja agen­ci­ja KCNA. Juž­no­ko­rej­sko mi­nis­tar­stvo obra­ne pri­op­ći­lo je da je Sje­ver­na Ko­re­ja taj dan is­pa­li­la sal­vu kr­sta­re­ćih ra­ke­ta zem­lja-mo­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.