Oglas­nik su­bo­ta, 10. lip­nja 2017.

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

CMYKINTERNET od 0-24 www.ve­cer­nji.hr/pre­daj-oglas/ pre­ba­cu­je Vas kli­kom na www.nju­ska­lo.hr, ov­la­šte­nog part­ne­ra za in­ter­net­sku pre­da­ju ma­lih ogla­sa Ve­čer­njeg lis­ta Pro­da­jem vi­lu prvi red do mo­ra cca 15 me­ta­ra do pla­že, Pe­tr­ča­ne kod Za­dra, po­vr­ši­ne cca 200 m2, plus 200 m2 okuć­ni­ce, 3 par­kin­ga, ci­je­na 650.000,00 Eura, tel: 091 892 12 59 Pro­da­jem ku­ću sa 4 apart­ma­na prvi red do mo­ra (15 me­ta­ra), Pe­tr­ča­ne kod Za­dra, po­vr­ši­na cca 160 m2, i 200 m2 okuć­ni­ce, par­king, svi pa­pi­ri ured­ni, ci­je­na 530.000,00 Eura, TELEFOteNl:/0O9S1O8B9N2O1259 01 / 6500 920 / 921, Bo­go­vi­će­va 1 pon-čet (8.30-15.30), pet (8-15), sub (8-13), ned ( 9-13) 01 / 6300 794, Ore­ško­vi­će­va 6H/1 pon-pet (8.30-16.30) Pro­da­jem ROH-BAU apart­man cca 80m2 sa vr­tom u zgra­di od 5 apart­ma­na. Pe­tr­ča­ne, ci­je­na 1.000,00 eura/m2, Tel: 0918921259 IN­FOR­ma­cI­jE I NaRudžBE 01 / 6300 618 / 805 SNIŽENO!!

lku­arn­ti­caa, Sgovt.ovGi­ne­ar,av,ir­c­m­ca­an 500 m2 sa 6000 m2 te­re­na plus 25 ha ogra­đe­nog paš­nja­ka. ci­je­na 15.000,00 Eura, tel: 091 136 4430

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.