180

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

NO­GO­MET­NIH IGRA­LI­ŠTA,

ve­ći­nu s umjet­nom tra­vom, na­pra­vi­la je dr­ža­va is­lan­d­skim no­go­me­ta­ši­ma u ne­ko­li­ko go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.