Ha­ke­ri vi­ru­se ši­ri­li pre­ko pro­fi­la Brit­ney Spe­ars

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (luc)

Slo­vač­ka kom­pa­ni­ja ESET obja­vi­la je iz­vješ­će pre­ma ko­jem su ha­ke­ri ko­ris­ti­li Ins­ta­gram pro­fil pje­va­či­ce Brit­ney Spe­ars, ka­ko bi me­đu­sob­no ko­mu­ni­ci­ra­li o upo­ra­bi mal­ver­skih vi­ru­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.