Zbog problema s tlom po­če­li pre­se­lja­va­ti grad

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (luc)

Kiruna gra­dić na sje­ve­ru Šved­ske sa 18.000 sta­nov­ni­ka već du­že vri­je­me ima pro­blem s tlom, toč­ni­je, s rud­ni­kom is­pod, pa su vlas­ti jed­nos­tav­no od­lu­či­le pre­se­li­ti ci­je­li grad. Ovog tjed­na od­ni­je­li su pr­vu zgra­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.