AN­KA MRAK-TA­RI­TAŠ U ne­kom se tre­nut­ku ipak vi­še ne is­pla­ti bo­ri­ti iz­nu­tra

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor -

Ni­je za nju bi­lo dru­ge so­lu­ci­je. Na­kon što je, ba­rem ima­mo sna­žan do­jam da je ta­ko, iz­bo­re iz­gu­bi­la zbog cu­re­nja in­for­ma­ci­je o Vr­do­lja­ko­vu udva­ra­nju Plen­ko­vi­ću (ili obr­nu­to), stav­lje­na je pred svr­šen čin. I on­da je na­pra­vi­la ono što je je­di­no bi­lo smis­le­no – otiš­la je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.