Ame­rič­ki spe­ci­jal­ci po­ma­žu fi­li­pin­skoj voj­s­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Ame­rič­ke spe­ci­jal­ne sna­ge po­ma­žu fi­li­pin­skoj voj­s­ci da pre­ki­ne op­sa­du juž­nog gra­da Ma­rawi­ja na oto­ku Min­da­nau ko­ju su na­met­nu­li mi­li­tan­ti po­ve­za­ni s Is­lam­skom dr­ža­vom, re­kao je­ju­čer glas­no­go­vor­nik ame­rič­kog ve­le­pos­lans­tva u Ma­ni­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.