Go­ogle ro­bo­te pro­dao Sof­t­ban­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Go­di­nu da­na bi­lo je po­treb­no da Alp­ha­bet, pri­je znan kao Go­ogle, pro­da tvrt­ku Boston Dynamics ko­ja pro­izvo­di ro­bo­te. Boston Dynamics, ne­ka­daš­nji odjel DARPA-e, ko­ji je svo­je­dob­no vo­dio An­dy Ru­bin, ku­pio je sa­da ja­pan­ski kon­cern Sof­t­bank ko­jem to ni­je je­di­na tvrt­ka ko­ja se ba­vi ro­bo­ti­ma. Sof­t­bank je la­ni ku­pio i pro­izvo­đa­ča či­po­va ARM.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.