1 Zu­ba­tac u uma­ku od češ­nja­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja&pića -

Oko 1 kg odre­za­ka od zu­ba­ca, ko­je ste pret­hod­no ma­lo obraš­ni­li, tek zaz­la­ti­te na 2 dl mas­li­no­va ulja. Uba­ci­te po­tom u ta­vu 7 rež­nje­va sjec­ka­nog češ­nja­ka, 1 žli­cu kruš­nih mr­vi­ca i ½ kg ku­ha­nih pro­ku­li­ca. Po­so­li­te, po­pa­pri­te i ta­da pod­lij­te s 1 dl bi­je­log vi­na 1 dl vrh­nja i pus­ti­te da se sve ugus­ti. Tad pos­pi­te zu­ba­ca i pro­ku­li­ce s 5 dag par­me­za­na, pa kad se sir oto­pi, slu­ži­te je­lo vru­će, ukra­še­no sjec­ka­nim pe­tru­si­mu­lom. Moj osob­ni re­cept po uzo­ru na bu­za­ru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.