INAKI ALONSO:

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Vr­lo sam uz­bu­đen što su mi pred­stav­ni­ci Ala­ve­sa i Ru­de­ša uka­za­li ovak­vu čast, što ću u idu­ćoj se­zo­ni bi­ti na klu­pi jed­nog hr­vat­skog pr­vo­li­ga­ša. Vo­lio bih u Ru­de­šu pi­sa­ti po­vi­jest... No­vi tre­ner Ru­de­ša u ka­ri­je­ri je vo­dio niz špa­njol­skih ni­že­li­ga­ša – Du­ran­go, Ei­bar B, Re­al Uni­on, Mur­ciu, Hu­ra­can, Com­pos­te­lu...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.