Dra­gi naš bi­cik­le, ne­ka ti je sre­tan 200. ro­đen­dan!

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Nje­mač­ki grad Man­n­he­im ovog vi­ken­da obi­lje­ža­va 200. go­diš­nji­cu bi­cik­la, či­ji je iz­u­mi­telj upra­vo iz tog nje­mač­kog gra­da. Ba­run Karl von Dra­iu se 12. lip­nja 1817. pro­vo­zao svo­jim stro­jem od dva ko­ta­ča.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.