U Pa­riz je sti­gla kao 47. a iz nje­ga od­la­zi kao 12. igra­či­ca svi­je­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Igra­la je ja­ko do­bro, uda­ra­la iz­nim­no snaž­no, ta­ko da sam se u ne­kim tre­nu­ci­ma osje­ća­la kao gle­da­te­lji­ca na te­re­nu SIMONA HA­LEP o po­ra­zu od Je­le­ne Os­ta­pen­ko

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.