Is­ta odred­ba, dva raz­li­či­ta rje­še­nja o raz­rje­še­nju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Most kri­ti­zi­ra pos­tu­pa­nje pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća pri raz­rje­še­nju mi­nis­ta­ra iz Mos­ta pri­je mje­sec i pol da­na te proš­li tje­dan onih iz HDZ-a na­vo­de­ći da je u sa­mo 40-ak da­na, po­zi­va­ju­ći se na is­tu us­tav­nu odred­bu, do­nio raz­li­či­ta rje­še­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.