ŠAMPIONSKI PAŠKI SIR I ULJE

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Ja­dran­ka Vi­das pri­je uda­je za Kru­nos­la­va ni­je zna­la ni ka­ko ov­ca iz­gle­da, a da će pra­vi­ti sir i sku­tu, ni­je mo­gla ni za­mis­li­ti. Da­nas je maj­sto­ri­ca obi­telj­skog za­na­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.