Umjet­na in­te­li­gen­ci­ja uprav­ljat će zra­ko­plo­vom

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (luc)

Slje­de­će go­di­ne le­tjet će­mo u zra­ko­plo­vu u ko­jem će ne­ke od od­lu­ka, ko­je ina­če do­no­se pi­lo­ti, do­no­si­ti pro­gra­mi umjet­ne in­te­li­gen­ci­je, po­ru­či­li su u Bo­ein­gu ko­ji je već po­čeo s tes­ti­ra­njem. BINGO /23. ko­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.