El­le Macp­her­son ras­ta­je se na­kon če­ti­ri go­di­ne bra­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (isg)

Su­per­mo­del El­le MacP­her­son na­kon če­ti­ri go­di­ne bra­ka ras­ta­je se od su­pru­ga mi­li­jar­de­ra Jef­fa Sof­fe­ra. - El­le i Jeff za­vr­ši­li su svo­ju pri­ču - re­kao je do­bro upu­će­ni iz­vor i do­dao da se ona od­se­li­la iz nji­ho­ve ku­će u Mi­ami­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.